Uttar Pradesh Vidhan Parishad Sthaniya Pradhikari Nirvachan Kshetra -2016

Number: 12 Name : Barabanki

Affidavits of Nomination Filing Candidates

                                                                                                          Manoj Kumar                                                                                             
                                                                                                          Rajesh Kumar Yadav
                                                                                                          Ramphal
                                                                                                          Mukesh Kumar
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        
 

                                                                                                                            Source - Distt. Election Office